ONTwikkelbedrijf 3.0

richt zich op wijkgerichte sociale co-creaties.

Met bewonersorganisaties vertalen van de actuele beleidsthema’s welzijn nieuwe stijl, transitie AWBZ naar WMO en de Participatiewet naar de praktijk van alledag, dat is waarvoor u kunt aankloppen bij ONTwikkelbedrijf 3.0.

Hierbij is het uitvoeren van een praktijkscan naar draagvlak altijd een eerste stap. Het ontwerpen van een programma wat past bij de lokale setting en kansen die zich voordoen in het werkgebied van de bewonersorganisatie is de uitdaging!

Een persoonlijke betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties maar ook nadrukkelijk de aanwezige ondernemers zorgen vanaf dag 1 voor draagvlak en olievlekwerking in de wijk! De vraag en het aanbod vanuit de bewoners en ondernemers uit de wijk is altijd leidend in ons handelen.

ONTwikkelbedrijf 3.0 levert concrete en tastbare resultaten en zorgt voor de
nodige bekendheid van uw succes!

Het 1e programma wat ONTwikkelbedrijf 3.0 op de markt brengt heet “Accent op ieders Talent”. Een programma wat “meedoen” mogelijk maakt!

Enthousiast geworden?
Ik kom graag in uw wijk kennismaken

Lieneke Verspaandonk