Als je als samenleving wilt dat mensen langer thuis blijven wonen, dan moet je daar ook in investeren. Accent doet dat.

Als wethouder van de gemeente Valkenswaard kwam ik jaren geleden in contact met Lienekes programma: Accent op ieders talent. Haar visie om niet alleen bewoners, maar ook ondernemers met elkaar te verbinden, vond ik kansrijk. Want sociale cohesie gaat verder dan alleen de bewoners van een wijk. In die tijd dronken we samen wel eens een kop koffie. Dan sprak Lieneke gepassioneerd over Accent en die verhalen spraken mij wel aan. Ze vertelde bijvoorbeeld over hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen hielpen die moeite hadden om hun verhuizing te organiseren. In dit soort verhalen komt Lienekes betrokkenheid en bruisende karakter volledig tot z’n recht. De illustraties die bij Accent horen vind ik hier ook goed op aansluiten. Dat maakt het verhaal nog meer compleet.

Een tijdje geleden heeft Lieneke mij gevraagd om als vrijwilliger bij Accent in ‘t Gegraaf in Valkenswaard aan de slag te gaan. Dat vind ik leuk om te doen, want ik geloof in de kracht van sociale netwerken. Om dat voor elkaar te krijgen heb je professionele ondersteuning nodig. Het is naïef om te denken dat zoiets van zelf gaat. Als je als samenleving wilt dat mensen langer thuis blijven wonen, dan moet je daar ook in investeren. Accent doet dat. Daarom ben ik vrijwilliger geworden en sindsdienwerk ik dus met Lieneke samen. Als je met haar in gesprek bent, dan springt ze vaak van de hak op de tak. Haar enthousiasme is tegelijk haar valkuil. Soms vliegt het alle kanten op, maar ze pakt het uiteindelijk ook altijd weer terug.

Lieneke weet dat ik kritisch ben op haar rol. Het is een prima grondhouding dat je op je handen gaat zitten en het door de mensen zelf tot stand laat komen. Maar ik ben van mening dat er meer nodig is. Volgens mij is het moment aangebroken dat Lieneke moet laten zien dat Accent een nieuwe stap gaat zetten. Ik denk dat Lieneke nog meer zichtbaar moet maken wat ze doet. Zij is degene die het programma moet trekken. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het er toe doet wat zij doet. Soms maak ik me daar wel eens zorgen over. Als Lieneke er is, dan is ze ook echt aanwezig. En dat moet ze meer op de kaart zetten. Ze moet zichzelf onmisbaar maken, ideeën aandragen en haar talent nog meer inzetten om contacten te leggen. Want Lieneke kan als geenander de verbinding leggen. Mijn advies aan haar zou zijn om nog beter te luisteren naar wat anderen inbrengen.

Vanuit de participatie gedachte geloof ik echt in Accent. Wat je binnen een wijk voor elkaar kunt betekenen is volgens mij goud waard. Accent draait op de achtergrond mee en die ondersteuning zorgt voor de noodzakelijke continuïteit. Want stilstand is in mijn ogen achteruitgang. Dus ik denk dat Lieneke nog meer zichtbaar moet gaan maken waarom Accent werkt. Het is mooi dat Lieneke en ik elkaar scherp houden. Ze heeft met mij een ex-wethouder in huis gehaald. Dat betekent dat ik kritische vragen stel. Soms krijg ik het advies om meer als vrijwilliger te denken. En ik zeg tegen haar dat ze meer zichtbaar moet zijn. Volgens mij zijn wij allebei enthousiast over het programma Accent. Dit is een goed moment dat Lieneke de tijd neemt om zich te bezinnen op hoe verder. Die ontwikkeling hoort ook bij je rol als zelfstandig ondernemer. Ik ben benieuwd naar wat er gaat komen.