ONTwikkelbedrijf 3.0

ONTwikkelbedrijf 3.0 richt zich op MEEDOEN

Bewonersorganisaties die werk willen maken van de burgerparticipatie in hun wijk. Professionele organisaties die een duurzame verandering tot stand willen brengen. Als het maar gaat om de vertaling naar de praktijk van alledag en het een duurzame oplossing het uitgangspunt mag zijn! Dat is waarvoor u kunt aankloppen bij ONTwikkelbedrijf 3.0.

Dus niet voor het schrijven van nota;s, ellenlange vergaderdagen en standaard systeem oplossingen. ONTwikkelbedrijf 3.0 start altijd vanuit de vraag wat is de huidige situatie en wat gewenst?

Dorpsondersteuner

Een dorpsondersteuner is iemand die oog heeft voor vragen vanuit de inwoners van het dorp en op zoek gaat naar passende antwoorden en oplossingen. Het uitgangspunt is hierbij dat vooral gezocht wordt naar oplossingen in de eigen gemeenschap. Wat kunnen inwoners lokaal voor elkaar betekenen? Een oudere die veel thuis zit en erg eenzaam is, kan in contact worden gebracht met een buurvrouw die graag eens op de koffie komt. De ervaring is dat wanneer inwoners elkaar passende hulp bieden, professionele en formele zorg in mindere mate nodig is, of zelfs helemaal buiten beeld kan worden gelaten.

De dorpsondersteuners bewegen als ‘spin in het web’ als het gaat om de contacten tussen de inwoners en de informele zorg, maar zullen waar nodig ook een beroep doen op professionele hulp-en zorginstanties. De dorpsondersteuners hebben een netwerk om zich heen met naast de professionele organisaties ook veel initiatieven vanuit de lokale gemeenschap. Zij zijn daarom de aangewezen personen om partijen met elkaar in contact te brengen en het aanbod van lokale zorg te belichten. Daarnaast sporen zij hun inwoners aan vooral ook zelf na te denken over het vergroten van de leefbaarheid in de kern en hieraan mee te werken.

Accent op Ieders Talent

Het 1e programma wat ONTwikkelbedrijf 3.0 op de markt brengt heet “Accent op ieders Talent”. Een programma wat “meedoen” mogelijk maakt voor iedereen! Dit programma is enkel in te kopen door bewonersorganisaties en inmiddels als succesvol in 8 wijken. Sinds 2017 kent het programma een 2e eigenaar, Roos van Otterdijk. Samen waarde en impact creëren waarbij de sleutel van het succes start bij het eigenaarschap van bewonersorganisaties.

Meer weten?

Zet een lekkere kop koffie op een leuke plek in je eigen wijk en ik kom uurtje bij je binnen, beslissen we daarna samen of IETS gaan DOEN SAMEN.

Lieneke Verspaandonk