ONTwikkelbedrijf 3.0

ONTwikkelbedrijf 3.0 richt zich op MEEDOEN

Bewonersorganisaties die werk willen maken van de burgerparticipatie in hun wijk. Professionele organisaties die een duurzame verandering tot stand willen brengen. Als het maar gaat om de vertaling naar de praktijk van alledag en het een duurzame oplossing het uitgangspunt mag zijn! Dat is waarvoor u kunt aankloppen bij ONTwikkelbedrijf 3.0.

Dus niet voor het schrijven van nota;s, ellenlange vergaderdagen en standaard systeem oplossingen. ONTwikkelbedrijf 3.0 start altijd vanuit de vraag wat is de huidige situatie en wat gewenst?

Dorpsondersteuner

Een dorpsondersteuner is iemand die oog heeft voor vragen vanuit de inwoners van het dorp en op zoek gaat naar passende antwoorden en oplossingen. Het uitgangspunt is hierbij dat vooral gezocht wordt naar oplossingen in de eigen gemeenschap. Wat kunnen inwoners lokaal voor elkaar betekenen? Een oudere die veel thuis zit en erg eenzaam is, kan in contact worden gebracht met een buurvrouw die graag eens op de koffie komt. De ervaring is dat wanneer inwoners elkaar passende hulp bieden, professionele en formele zorg in mindere mate nodig is, of zelfs helemaal buiten beeld kan worden gelaten.

De dorpsondersteuners bewegen als ‘spin in het web’ als het gaat om de contacten tussen de inwoners en de informele zorg, maar zullen waar nodig ook een beroep doen op professionele hulp-en zorginstanties. De dorpsondersteuners hebben een netwerk om zich heen met naast de professionele organisaties ook veel initiatieven vanuit de lokale gemeenschap. Zij zijn daarom de aangewezen personen om partijen met elkaar in contact te brengen en het aanbod van lokale zorg te belichten. Daarnaast sporen zij hun inwoners aan vooral ook zelf na te denken over het vergroten van de leefbaarheid in de kern en hieraan mee te werken.

Accent op Ieders Talent

Het 1e programma wat ONTwikkelbedrijf 3.0 op de markt brengt heet “Accent op ieders Talent”. Een programma wat “meedoen” mogelijk maakt voor iedereen! Dit programma is enkel in te kopen door bewonersorganisaties en inmiddels als succesvol in 8 wijken. Sinds 2017 kent het programma een 2e eigenaar, Roos van Otterdijk. Samen waarde en impact creëren waarbij de sleutel van het succes start bij het eigenaarschap van bewonersorganisaties.

Z.O.E.M.

Een 2e programma richt zich op samen werken aan duurzame vernieuwing en het anders organiseren van sociaal maatschappelijke vraagstukken met Z.O.E.M. Een aanpak door Zien. Ontgrenzen. Experimenteren. Meedoen. leidt tot nieuwe en verrassende ontmoetingen, inzichten en oplossingen. Diit kan worden ingezet op individueel niveau als op organisatieniveau. Het krijgen van alle partijen naar het gezamenlijke doel is het resultaat van onze inspanningen. Een initiatief is een coproductie van Lieneke Verspaandonk en Wendy Vorstenbosch.

Is er tijdelijk een enthousiaste medewerker nodig die vooral DOET dan kan dit in de vorm van project en proces (bege)leiding, ziektevervanging, kwartiermaker, aanjager… bedenk maar een term..

Belangrijkste hierin is vooraf een heldereindresultaat te formuleren. En ja door vooral veel te lachen met elkaar en toe te werken naar dat  concreet eindresultaat leveren we altijd een passend plan wat uitvoerbaar en realistisch is en waarvoor draagvlak bestaat.

Netwerkkoffie

De Netwerkkoffie is de hekkensluiter van het aanbod van Ontwikkelbedrijf 3.0. Elkaar echt leren kennen en kennis en kunde delen, netwerk open stellen en leren van elkaars lessen staat centraal bij deze activiteit. Je bent meer dan welkom aan te sluiten.

Meer weten?

Zet een lekkere kop koffie op een leuke plek in je eigen wijk en ik kom uurtje bij je binnen, beslissen we daarna samen of IETS gaan DOEN SAMEN.

Lieneke Verspaandonk