Contour de Twern

logo Contour de Twern

Het ondersteunen van burger en vrijwilligersinitiatieven. Inhoudelijk spitst de opdracht zich toe op de kernen Haaren, Helvoirt en Biezemortel.

Prioriteit heeft daarbij het op vraag ondersteunen van burgers bij hun belang om op een goede manier de overgang naar de ontvangen gemeente te realiseren. Vertrekpunt is de reeds bestaande burgerinitiatieven en goede vraagverkenning om van daaruit ondersteuning op maat te kunnen bieden. Vanuit een eerdere opdracht zijn de eerste contacten inmiddels al gelegd en staat het ophalen van vragen bij bewoners al voor enkele initiatieven in de agenda..

Mooie dorpen waar de “ontvangende” gemeente na de herindeling ontzettend blij mee mogen zijn! Wat een wilskracht is er om goed voor het eigen dorp te zorgen nu en in de toekomst…