Geenhoven Valkenswaard

Met ingang van oktober 2012 draait in de wijk Geenhoven fase 1 van het programma ‘Accent op ieders Talent’ het oprichten van een Talentenbank. Na een succesvolle pilotperiode heeft de wijkcommissie in juli 2013 besloten het programma op te nemen in haar 4 jarenprogramma.

Wijkcommissie Geenhoven:


  • Wil de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in Geenhoven verder verbeteren.
  • Wil inwoners en organisaties van Geenhoven een platform bieden om de maatschappelijke betrokkenheid met Valkenswaard en met name Geenhoven te vergroten.
  • Wil een krachtige en een eenduidige stem laten horen aan het Gemeentebestuur en andere plaatselijke instanties.
    Steunt initiatieven die voor de wijk Geenhoven van belang zijn.
  • Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van wijkcommissie Geenhoven