Wijkraad Dommelen

In de maand november 2014 zijn in de eerste straten van Dommelen de talenten huis aan huis opgehaald. Hiermee is ook in Dommelen de implementatie van het programma Accent op ieders Talent gestart.

Wijkraad Dommelen


Wijkraad Dommelen wil :

 • De leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in Dommelen verder verbeteren
 • Alle inwoners en organisaties van Dommelen een platform bieden om de maatschappelijke betrokkenheid met Dommelen te vergroten
 • Een krachtige een eenduidige stem laten horen aan het Gemeentebestuur en andere plaatselijke instanties.
 • Steunt initiatieven die voor Dommelen van belang zijn.

Visie Wijkraad Dommelen:

 • De wijkraad functioneert als een vertegenwoordigende, rechtspersoonlijke organisatie.
 • Het is een vereniging die het publieke domein dicht bij de inwoners brengt.
 • Ze laat gevraagd en ongevraagd de stem van Dommelen horen naar de gemeente en andere instanties die het beleid maken.
 • De wijkraad volgt positief kritisch het beleid voor Dommelen en heeft aandacht voor de woon- en leefomgeving van de inwoners ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid.
 • Ze staat voor beleidsvernieuwing in het algemeen, aanpassing en verbetering van beleid staan zeker voorop.
 • Ze neemt zelf initiatieven en ondersteunt initiatieven van de inwoners.
 • De wijkraad kan ook door de gemeente worden ingeschakeld.
 • Ze werkt met gemeentelijke budgetten op basis van vooraf helder vastgelegde afspraken.