Wijkraad Zuiderkwartier

Wijkraad Zuiderkwartier en ContourdeTwern zijn in april 2013 gestart met het programma ‘Accent op ieders Talent’ in de wijken Trouwlaan, Uitvindersbuurt en Oerle, nader te noemen werkgebied Zuiderkwartier. Wijkraad Zuiderkwartier is actief in de buurten Trouwlaan- uitvindersbuurt en Oerle. De leden zijn afkomstig uit alle delen en vertegenwoordigen de bewoners in zaken van algemeen en maatschappelijk belang.

Wat doen wij voor u?

De wijkraad is er voor u als wijkbewoner. Zo adviseren en bemiddelen wij, namens u, met de gemeente en de verschillende maatschappelijke organisaties. De wijkraad wil de sociale samenhang bevorderen en steunt bij het uitvoeren van culturele en sociale activiteiten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van wijkraad Zuiderkwartier.