Accent op Ieders Talent

Wil je wonen in een sociale en gezellige wijk waar iedereen mee kan doen en waar je elkaar een handje helpt? Druk dan jouw stempel op jouw wijk met Accent op Ieders Talent.

Accent op ieders Talent

…Gaat uit van wat WEL kan!

Het programma Accent op ieders Talent helpt bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeentelijke overheid bij het opnieuw verkennen en invullen van rollen en verantwoordelijkheden. Een programma dat altijd succesvol is, doordat het uitgaat van wat WEL kan.

Na het uitvoeren van een scan naar het draagvlak start fase 1: de inrichting van een talentenbank gericht op bewoners en ondernemers in de wijk/ buurt/ dorp. Het opzetten van buurtgerichte bewonersdiensten kan een 2e fase van het programma zijn. Afhankelijk van de lokale situatie richten we in de 3e fase de organisatievorm definitief in.Het duurzaam maar vooral ook lokaal borgen en verankeren vormt de afsluiting van elke fase.

Infogrphic Accent op Ieders talent
stempel-hejje-mojjer
Accent stempel Gennep West
accent-stempel-turfberg
Accent stempel Het Gegraaf
Accent stempel Groeseind
Accent stempel Geenhoven
Accent stempel Wijkraad Dommelen
Accent stempel Hoge Akkers
Accent stempel Zuiderkwartier

Er op af! De deuren, huiskamers en keukentafels opzoeken, uitleggen en goed luisteren, bewoners uit de eigen wijk gaan met een professionele partner op pad

Voorzien in een warme match: investeren in “kennen en gekend worden” van de vraag en de bieder

Bundelen van krachten, samenwerken met bewoners/ondernemers en maatschappelijke partners

Speciale aandacht gaat uit naar ondernemers in de wijk en wat zij willen en kunnen bijdragen als bewoner!

Faciliteren van momenten dat talenten elkaar ontmoeten o.a. door diverse bijeenkomsten en activiteiten te organiseren.

Een appèl doen op de eigen verantwoordelijkheid, een flinke dosis enthousiasme en vooral DOEN!

Accent op Ieders Talent wordt verzorgd door:

Lieneke Verspaandonk

&

Roos van Otterdijk