Z.O.E.M.

Zien – Ontgrenzen – Experimenteren – Meedoen

Samen werken aan duurzame vernieuwing en het anders organiseren van sociaal maatschappelijke vraagstukken met Z.O.E.M. Een aanpak door “Zien. Ontgrenzen. Experimenteren. Meedoen.” leidt tot nieuwe en verrassende ontmoetingen, inzichten en oplossingen. Dit kan zowel op individueel niveau als op organisatieniveau.

Zwerm je mee?

Z.O.E.M. logo
zoem-mascottes


Heb je je ooit verdiept in het bijenvolk? Bijen zijn BIJzondere beestjes. Ze maken niet alleen overheerlijke honing, ze zijn vooral erg nuttig. Het zijn harde werkers en werken gezamenlijk aan een doel. Stuk voor stuk leveren ze toegevoegde waarde vanuit een eigen rol. Ze zijn een belangrijke factor in de natuur, voor de voedselproductie en ze zorgen voor de bestuiving van een groot deel van de voedselgewassen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen zaden. Daarnaast zorgt de bij met de bestuiving van veel wilde planten voor de nodige biodiversiteit in de natuur. En uiteindelijk levert het ook nog een potje honing op.

Het Bijenvolk inspireert om in co creatie aan de slag te gaan met maatschappelijke thema’s. De kern van het verhaal van het Bijenvolk voor ons is dat ook wij graag hard werken, mensen in diversiteit verbinden en dat we samenwerken aan vernieuwing en ontwikkeling met een concreet doel en resultaat. Dit kan niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig.

De aanpak

De aanpak door Zien. Ontgrenzen. Experimenteren. Meedoen. helpt om samen te werken aan duurzame vernieuwing en het anders organiseren van vraagstukken. Zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. Het leidt tot nieuwe en verrassende ontmoetingen, inzichten en oplossingen. Door mensen samen te brengen, aan de slag te gaan en weer uit te zwermen brengen we samen vernieuwing en vinden we oplossingen voor vraagstukken.

Stap 1

Na een eerste persoonlijke kennismaking, verkennen en definiëren we gezamenlijk een vraagstuk en doelstelling.

Stap 2

Zodra de vraag in kaart is gebracht maken we een netwerkinventarisatie op basis van diversiteit en inclusie. Door het in kaart brengen van het huidige netwerk en het benoemen en aanvullen van de ‘gaten’ brengen we mensen/organisaties in kaart die mee kunnen denken over het vraagstuk.

Stap 3

Organiseren Z.O.E.M. BIJeenkomst
Met een gemêleerd gezelschap (onderwijs, overheid, ondernemers en ervaringsdeskundigen/mensen uit ‘de praktijk’) zetten we een duurzame beweging in gang en gaan we op weg om een oplossing te vinden op het vraagstuk. Dit is een bij elkaar brengen. In deze eerste bijeenkomst gaan we aan de slag met 5 tot 15 deelnemers. Door het interactief aan de slag te gaan met Zien, Ontgrenzen, Experimenteren en Meedoen worden mogelijkheden verkend, acties benoemd en wordt er aangesloten bij de belevingswereld van deelnemers door concrete acties benoemen. Hiermee creëren we ook ruimte om in de praktijk te kunnen gaan experimenteren en veranderen.

Zien

Aanschouwen, kijken, beschouwen, bezichtigen, bijwonen, ervaren, waarnemen, overwegen, proberen. Kijk wat er in onze omgeving, samenleving of je organisaties gaande is.

Ontgrenzen

Na benoemd te hebben wat we Zien. Gaan we buiten kaders denken. Elkaar aanvullen. Grens overstijgend denken en benoemen wat we nodig hebben om het vraagstuk het hoofd te kunnen bieden.

Experimenteren

Experimenteren brengt je ideeën tot leven. Uitproberen, oefenen, het maakt je ideeën tastbaar. Je doet weer nieuwe kennis op. En ook het delen van je bevindingen en deze bespreken met anderen levert je nieuwe inzichten op. Het geeft al direct feedback in welke verbetering je aan kunt brengen en hoe je jouw idee kunt verfijnen. Dit brengen we graag in beeld aan de hand van de bevindingen die we eerder deden.

Meedoen

Wat is er nodig om mee te doen: jijzelf, een ander. Welke ideeën heb je, wat wil je gaan doen en wat heb je daar voor nodig. Actie!

Stap 4

21 dagen bestuiven
Het proces van ei naar bij duurt 21 dagen. Om bij het bijenvolk te blijven gebruiken ook wij 21 dagen om te inspireren, te verbinden, te informeren en het aanjagen van ideeën en acties. We gaan slijpen aan ideeën: het plannen van de volgende stappen en het verbinden met partijen die kunnen helpen bij verdere ontwikkeling van je oplossing. Daarna willen we komen tot oplossingen (of oplossingsrichting) of antwoorden.

Stap 5

Z.O.E.M. BIJeenkomst: gaan we Zwermen?
In een tweede BIJeenkomst koppelen de betrokkenen de acties en bevindingen terug. Gezamenlijk bepalen we de vervolgstappen. Hopelijk hebben we gezamenlijk stappen gezet in een duurzame beweging wat leidt tot vernieuwing. Gaan we zwermen?