Start masterclass sociale innovatie

In november start voor mij de masterclass Sociale innovatie en transformatie aan de Erasmus University Rotterdam. Gestart vanuit de drijfveer om niet de zoveelste projecten carrousel in het sociale domein op te tuigen maar daadwerkelijk een programma duurzaam te laten voortbestaan in wijken en buurten. En dat dit niet ook aan mijn persoon hoeft te hangen, dat het door kan ook als ik doortrek naar de volgende wijk!

Eind 2012 was Wijkcommissie Geenhoven de eerste pinguin…. Inmiddels doen Wijkorganisatie De Ring Wijkcommissie Hoge Akkers, Wijkraad Zuiderkwartier, en Wijkraad Dommelen mee. Bewonersparticipatie krijgt vorm en kleur in de wijken! De bereidheid deel te nemen is groot, zoveel talent in de buurt. Het programma van onderop bouwen en kleur geven naar de behoefte van de eigen wijk lukt! Natuurlijk helpt het dat er de juiste ambtenaren binnen het gemeentelijk kantoor ruimte durven te geven aan deze toch wel spannende gebeurtenis. Ik herinner me nog de reacties van de professionals op de eerste sollicitatie ronde waarbij de bewonersorganisatie leidend was in het gesprek en uiteindelijke keuze voor diegene die de klus mocht komen ondersteunen ☺.

En ja ook boven lokaal de opgedane kennis en kunde delen is geen probleem. Als enige echte experts nuttigen we met elkaar een maaltijd op locatie en bespreken de “ best practices” en stellen nieuwe kaders vast of wisselen documenten….want waarom zou je het wiel telkens opnieuw uitvinden?

MAAR….we bestaan nog steeds bij de gratie van subsidie…

De zoektocht naar een alternatief business model voor mijn onderneming was een 2e drijfveer om deel te nemen aan de masterclass. De lezing van Jan Rotman over ontwikkelen van een nieuwe businessmodel, het zogenoemde Klaverblad business bracht het antwoord, zie je wel. Het kan anders, het moet echt anders…

Maar wie van de economische sector wil investeren in de opbouw van buurten en wijken in Nederland? Of laten we eens starten in Noord – Brabant. Welke onderneming gelooft in kracht van mij als eenpitter in deze veranderend tijdperk en zegt…. Ik DOE mee..

Begin april mag ik mijn eindpitch houden, maar daar start meteen ook mijn reis naar…..

wordt vervolgd….